Ostutingimused

1. Üldised tingimused

1.1. Need ostu-müügi tingimused (edaspidi „Tingimused“) on mõlema osapoole (Klient ning Müüja) vahel kehtiv juriidiline dokument, milles esitatakse Kliendi ja Müüja õigused ja kohustused, kaupade ostmise ja maksetingimused, kauba üleandmise ja tagastamise sätted, osapoolte vastutuse ja teised tingimused, mis on seotud internetipoest „REHVID123.EE“ toodete tellimisega. Klient nõustub nende tingimistega pärast „Olen lugenud ja nõustun tingimustega“ valimist.

1.2. Müüjal on õigus mistahes ajal muuta, tühistada või täiendada neid Tingimusi, muutmaks neid seadustega kooskõlas olevaks. Kõikidest muudatustest, parandustest ja täiendustest antakse Kliendile teada e-posti teel. Sellisel juhul peab Klient Müüjalt kaupa ostes Tingimustega uuesti nõustuma.

1.3. Meie veebipoest võivad kaupa osta:

1.3.1. füüsilised isikud ehk inimesed, kes on täisealised ja kelle õigusi ei ole seadusega piiratud/kahandatud;

1.3.2. alaealised inimesed, kes jäävad 14-18 aasta vahele ning kellel on vanema või eestkostja luba. Välja arvatud juhul, kui isik vastutab oma sissetuleku eest ise;

1.3.3. juriidilised isikud;

1.3.4. kõik ettevõtte/füüsilise isiku luba omavad isikud.

2. Personaalsete andmete kaitsmine

2.1. Mistahes informatsioon, mida Klient „REHVID123.EE“ registreerides sisestab, kasutatakse ja talletatakse vastavalt Müüja Privaatsuspoliitika tingimustele, mis on kirjas „Personaalsete andmete kaitsmise eeskiri“. Registreerides end internetipoes „REHVID123.EE“, kinnitab Klient, et ta nõustub „Personaalsete andmete kaitsmise eeskirjaga“.

3. Ostu-müügi leping

3.1. Kliendi ja Müüja vaheline leping hakkab kehtima hetkest, mil Klient valib ja lisab tooted ostukorvi ning vajutab nupule „Maksma“.

3.2. Iga Kliendi ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügi leping registreeritakse internetipoe „REHVID123.EE“ andmebaasis.

4. Kliendi õigused

4.1. Kliendil on õigus internetipoest „REHVID123.EE“ kaupa osta, järgides seejuures poe poolt kirja pandud Ostutingimusi.

4.2. Kliendil on õigus 14 kalendripäeva jooksul pärast toodete kättesaamist tema ja internetipoe „REHVID123.EE“ vahel sõlmitud ostu-müügi lepingust taganeda, teavitades sellest Müüjat (e-posti teel, kus on välja toodud tellimus ja tagastatavate toodete nimetus).

4.3. Tagastamine toimub üksnes UAB E-MARKETAS aadressile: Savanorių pr. 193, Vilnius, 03154, Leedu. 

4.4. Punktis 4.2 Kliendile võimaldatud õigus on kasutatav ainult juhul, kui tooted on kasutamata, uueväärsed ning neid ei ole kasutatud ega rikutud (sh silte jms maha võetud).

5. Kliendi kohustused

5.1. Klient on kohustatud tasuma kaupade eest ja aktsepteerima need käestolevates Tingimustes sätestatud korras.

5.2. Klient on kohustatud mitte avaldama oma internetipoe sisselogimise andmeid kolmandatele isikutele. Kui Klient on kaotanud ligipääsu oma kontole, on ta kohustatud sellest viivitamatult teavitama Müüjat „Kontakt“ lehel märgitud sidevahendite kaudu.

5.3. Klient on kohustatud kasutama „REHVID123.EE” internetipoodi vastavalt Ostutingimustes kirjas olevatele sätetele. Lisaks ei tohi ta eksida Leedu Vabariigis kehtivate seaduste vastu.

6. Müüja õigused

6.1. Müüjal on võimalus määratleda miinimum ostukogus oma äranägemise järgi. See tähendab, et osadele toodetele võib rakenduda miinimum ostukogus, mida näeb ostukorvi avades.

6.2. Kui Klient üritab mistahes moel Müüja tööd, internetipoodi segada ja/või häirida või kui ta ei täida oma kohustusi, võib Müüja talle määrata keelu ning mitte lubada tal teha tellimusi ning külastada veebipoodi. Äärmuslikel juhtudel võib Müüja Kliendi konto kustutada.

6.3. Erakorraliste asjaolude ilmnemisel on Müüjal õigus ajutiselt või alatiselt sulgeda e-pood, sh ilma Klienti sellest ette teatamata.

6.4. Müüjal on õigus ilma Klienti teavitamata tühistama Kliendi tellimus, viidates punktidele 8.2.1 ja 8.2.2 , kui tellimuse eest ei maksta kolme (3) tööpäeva jooksul.

7. Müüja kohustused

7.1. Müüja kohustab võimaldama Kliendile kasutada internetipoodi „REHVID123.EE” vastavalt Ostutingimustes olevatele reeglitele ja tingimustele.

7.2. Müüja kohustub respekteerima Kliendi privaatsust, käideldes Kliendi poolt registreerimisel sisestatud infot turvaliselt ja seda mitte jagama kolmandate asjasse mittepuutuvate inimestega ja/või organisatsioonidega. Seda välja arvatud Leedu Vabariigi õigusaktides ja „Isikuandmete kaitse seaduses“ toodud juhtudel.

7.3. Müüja kohustab Kliendi tellitud tooted tarnima Kliendi poolt valitud aadressile, vastavalt siin Ostutingimustes välja toodud 9. punktis olevatele tingimustele.

7.4. Kui Müüja ei suuda Kliendile tooteid mingil põhjusel tarnida, soovitab ta Kliendile asendustooteid või sarnaseid tooteid. Kui Klient ei ole asendamisega või uute pakutavate toodetega nõus, on Müüja kohustatud Kliendile raha kolme (3) tööpäeva jooksu tagastama. Seda juhul, kui Klient tegi ettemaksu.

8. Toodete hind, maksmine ja tähtajad

8.1. Müügil olevate toodete ja ettemaksu arvetel olevate toodete hinnad on toodud valuutas EURO ja sisaldavad käibemaksu.

8.2. Klient saab toodete eest tasuda ühel järgmistest viisidest:

8.2.1. Teha ettemaks läbi internetipanga – kasutades selleks konkreetse panga pangalinki. Selle tegemiseks peab Kliendil olema konto või leping ühega järgmistest pankadest : АS Swedbank; АS DNB pank; AS SEB pank. Sellise makseviisiga tehakse ülekanne otse läbi internetipanga. Klient kannab raha „REHVID123.EE” pangakontole. Andmete turvalisuse eest kannab sel juhul vastutust pank, sest kogu rahaline tegevus toimub internetipanga süsteemides.

8.2.2. Pangaülekanne – tegemist on ettemaksuga, kus Klient tellib kauba ning saadud arve alusel sooritab makse „REHVID123.EE“ pangakontole.

8.3. Arveldades punktides 8.2.1. ja  8.2.2. välja toodud viisidel, kohustub Klient koheselt kauba eest tasuma. Võttes arvesse müüja õigusi, mis on kirjas punktis 6.4, alustatakse tellimise täitmisega alles pärast kauba eest raha laekumist. Selle tõttu võib tekkida ka hilinemine tarne osas, kui juhtub, et ülekande laekumine võtab meist mitteolenevatel põhjustel kauem aega.

8.4. Pärast seda, kui Klient on tooted „Ostukorvi“ lisanud, on tal võimalus printida ettemaksuarve, vajutades „Prindi“ nupule. Pärast seda, kui Klient on Müüjaga lepingu sõlminud (klikkides lingile „Maksma“) ilmub valik käibemaksuarve printimiseks. Arvel kuvatakse kõik tooted, nende kogused, lõpphinnad ja kõik maksud ja tarnega seonduvad kulud.

8.5. Müüja jätab endale õiguse kliendi tellitud toodete osas parandusi teha. Näiteks kui tegemist on tootehinna sisestamisel tekkinud veaga ja väljareklaamitud hind ei vasta tegelikkusele. Sellisel juhul teavitatakse klienti koheselt, kui viga ilmsiks on tulnud.

9. Toodete tarnimine

9.1. Kõik toote juures olevad tarnekuupäevad on ligikaudsed. Aeg-ajalt võib tulla ette tarne hilinemisi, mistõttu ei pruugi lehel olev kuupäev 100% paika pidada. Toote väljasaatmisel saadetakse kliendile e-kiri, mispeale kulub reeglina 2 tööpäeva, kuniks kuller kliendiga ühendust võtab. Tarnepäeva hommikul saadetakse kliendile kullerfirma poolt SMS.

9.2. Tooteid tellides on Klient kohustatud määrama toodete tarneaadressi.

9.3. Klient kohustub kaubad isiklikult vastu võtma. Kui ta ei saa seda teha, aga tooted on siiski tellimuses sisestatud aadressile tellitud, ei ole Kliendil õigust nõuda kaupade üleandmist kolmandatele isikutele.

9.4. Toodete tarne eest hoolitseb Müüja või tema lepinguline partner.

9.5. Müüja on kohustatud tooted Kliendile tarnima ajavahemikus, mis on kuvatud toote informatsioonis. See ei kehti juhul, kui tooted ei asu Müüja laos või kui Kliendile teatatakse, et tema tellimuse tarne hilineb. Klient nõustub ka sellega, et ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei olene Müüjast, võib ette tulla tarne hilinemist. Sellisel juhul on Müüja kohustatud Kliendiga koheselt ühendust võtma ning läbi arutama võimalikud tarnega seonduvad probleemid ja/või küsimused.

9.6. Mistahes juhtudel, kui tuleb ette tarne hilinemist, mis on põhjustatud kas tarneteenuse pakkujast või Kliendist, ei võta Müüja endale selle eest vastutust.

9.7. Tellitud toodete kohaletoimetamisel on Kliendil kohustus koos Müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima toodete seisukorda. Kui Klient allkirjastab arve (saatelehe) või muu dokumendi, kinnitab ta sellega saadetise üleandmise ning tooted loetakse kohaletoimetatuks. Kui leitakse, et tootepakend või toode on kahjustada saanud (märg, katkine või kahjustunud), on Klient kohustatud selle fakti märkima arvele (saatelehele) või muule üleandmist kinnitavale dokumendile. Seejuures on tähtis, et seda tehakse Müüja või tema esindaja juuresolekul. Kahjustus/pretensioon tuleb kirja panna vabas vormis. Kui Klient neid eeskirju ei täida, ei vastuta Müüja kauba kahjustuste eest, mis on tingitud pakendi või toote vigastustest, mida üleandmisel ei märgatud või kirja ei pandud.

9.8. Üksikasjad tarne kohta leiate e-poe jaotisest „Toodete tarnimine“.

10. Toodete kvaliteedigarantii ja tähtajad

10.1. Iga „REHVID123.EE“ e-poes müüdava toote omadused on näidatud iga toote kirjelduses.

10.2. Müüja ei vastuta, kui Kliendi monitori/kuvari omaduste tõttu ei vasta toote värvus, kuju või teised parameetrid tegelikkusele.

10.3. Mõnede toodete puhul rakendab Müüja erinevaid garantiitingimusi ja periood, mis on kirjas toote kirjelduses.

10.3.1.Kõik „REHVID123.EE“ poolt müüdavad rehvid omavad kahe aastast garantiid. Garantii kehtib tootja poolsete defektide (tehase defektide) ilmnemise korral. Kui peaks juhtuma, et „REHVID123.EE” ekspert, tootjatehas (või kui vajalik, siis sõltumatu osapool) leiab, et rehv on saanud vigastada kemikaalide, mehhaaniliste või teiste tegurite tõttu, nagu näiteks ebakvaliteetsed veljed, rehvi sobimatus konkreetse veljega, löökaugud või muu otsese ja/või kaudse Kliendi poolse vea tõttu, ei laiene rehvidele garantii. Rehvi läbisõit ehk kulumine ei kuulu garantii alla. Garantii hakkab kehtima alates toodete tarnimise kuupäevast, kui allkirjastati vastav dokument (kviitung, arve, saadetise leht). Üks nimetatud dokumentidest on vajalik garantiijuhtumi algatamiseks. Kui dokumenti ei suudeta esitada, muutub ka garantii kehtetuks. Tuletame meelde, et vajalik on rehvi korrapäraselt tasakaalustada ning samuti ka auto sildasid stendida.

10.3.2. Kõikidele „REHVID123.EE“ poolt müüdavatele akudele kehtib 24 kuuline garantii (alates tarne toimumise kuupäevast).

Taksodele, mootorratastele, kosmosetööstusele ja eriotstarbelistele autoakudele kehtib 24-kuuline garantii. Transpordi kaubikute, põllumajandusmasinate, paatide (traktori akudele) kehtib 24-kuuline garantii. Garantii kehtib materjali kvaliteedist või tehase praagist põhjustatud defektide korral.

Garantii ei kehti, kui:
1. Akut ei hoiustata või kasutata vastavalt juhendile.
2. Auto elektrisüsteem ei tööta korralikult või on vigane, ei vasta nõuetele. 
3. Kui voolukadu (v.a käivitades) on rohkem kui 0,1 A.
4. Kui aku on jäetud autosse, millel käivitub alarm või jäävad tuled põlema / elektriseadmed sisse ning see tingib aku tühjenemise. 
5. Akut ei kasutata alalisvooluga või generaator ei lae seda. 
6. Aku korpus või elemendid on mehhaaniliste vigastuste tõttu katki, vigastatud. 
7. Akut kasutatakse autos, mis nõuab teistsugust/suurema mahtuvusega või käivitusvooluga akut.
8. Garantii ei kehti külmunud akudele (tühi aku võib läbi külmuda isegi -10°C temperatuuri juures)
9. Garantii ei kehti täielikult tühjenenud akule, mille pinge on väiksem kui 10,5 V ja kui elektrolüüdi tihedus on alla 1,10 kg/l.
10. Kui 24 V süsteemiga akule ostetakse üks aku.
11. Aku kõik vedelikud on täis, v.a destilleeritud vesi. 
12. Aku on plahvatanud lahtise leegi või tule tõttu. 
13. Aku paigaldamisel ei ole seda korralikult kinnitatud, mille tõttu on aku kahjustada saanud.

Garantiijuhtumi korral peab uurima aku tehnilist ja elektrilist seisukorda. Kui aku probleemide allikat ei õnnestu koheselt kindlaks teha, jääb aku 5 tööpäevaks Müüja juurde, kuni on välja selgitatud probleemi põhjus. Müüjal ei ole kohustust vigast akut ajutiselt asendada. Garantiijuhtumi alla kuuluv aku asendatakse samasuguse või samade näitajatega akuga, mille garantii kehtib eelmise aku järelejäänud garantii ulatuses. Mistahes juhtumitel peab ostja garantiijuhtumi algatuseks esitama ostudokumendi (kviitungi, arve vms). Kui seda ei esitata, siis garantiijuhtumiga ei alustata.

Hoiatus: tutvuge pakendil oleva instruktsiooniga. Kogemus näitab, et tootja poolsed defektid ilmnevad 2-3 kuu jooksul pärast aku kasutamisele võttu. 90% juhtumitest on probleemide allikaks vale kasutus või auto elektrilised probleemid.

10.3.3 Kõik „REHVID123.EE“ poolt müüdavad veljed omavad kahe aastast garantiid. Garantii kehtib tootja poolsete defektide (tehase defektide) ilmnemise korral. Kui peaks juhtuma, et „REHVID123.EE” ekspert, tootjatehas (või kui vajalik, siis sõltumatu osapool) leiab, et velg on saanud vigastada kemikaalide, mehhaaniliste või teiste tegurite tõttu, nagu näiteks löökaugud või muu otsese ja/või kaudse Kliendi poolse vea tõttu, ei laiene velgedele garantii. Garantii hakkab kehtima alates toodete tarnimise kuupäevast, kui allkirjastati vastav dokument (kviitung, arve, saadetise leht). Üks nimetatud dokumentidest on vajalik garantiijuhtumi algatamiseks. Kui dokumenti ei suudeta esitada, muutub ka garantii kehteteuks.

10.4. Juhul, kui Müüja ei anna teatud tüüpi toodetele kvaliteeti tagavat garantiid, kehtib garantii vastavalt seaduses etteantud õigusaktides.

11. Toodete tagastamine ja ümbervahetamine

11.1. Vastavalt punktis 11.1 välja toodud seadustele on Kliendil võimalus tooteid tagastada ja ümber vahetada. Selleks peab ta vabas vormis kirjutama tagastuspõhjuse ning tagastama selle koos toodetega.

11.2. Ostjal on õigus punktis 11.1. pakutavat tagastus- või ümbervahetusvõimalust kasutada 14 päeva jooksul pärast toodete tarnimist kinnitava dokumendi allkirjastamist, teavitades sellest müüjat vastavalt punktis 4.2. välja toodud võimalustele.

11.3. Toodete tagastamisel peab Klient järgima järgmisi tingimusi:

11.4.1. toode peab olema originaal pakendis;

11.4.2. Toodet ei tohi olla kasutatud;

11.4.3. tootel peab olema kaubanduslik välimus (kõik etiketid, kleepsud jms peavad olema alles ja vigastamata) (see paragrahv ei kehti juhul, kui tagastatakse praak või ebakvaliteetset toodet);

11.4.4. tagastatav toode peab olema samas pakendis nagu see Kliendile saabus;

11.4.5. tooteid tagastades peab Klient esitama ka ostudokumendi, garantii kaardi (kui see on olemas) ja täitma punktis 11.2. nõutud vaba sisuga tagastuskirja.

11.5. Müüja võib keelduda Kliendi tagastatud toodetest, kui Klient ei täida Ostutingimustes tagastust puudutavaid tingimusi.

11.6. Kui klient soovib tooteid tagastada vastavalt punktile 4.2., kannab tagastamisega seonduvad kulud Klient. Meilt tellitavad rehvid saadetakse kõik Leedu laost. Ka tagastamine toimub otse Leedu lattu, mistõttu maksab see suurusjärgus 50EUR. Kui tagastamise põhjuseks on ebakvaliteetne toode, on Müüja kohustatud antud tooted vastu võtma ja need kas asendama või analoogse tootega ümber vahetama. Kui Müüja seda teha ei suuda, tagastatakse kliendile tellimus eest tasutud summa.

12. Vastutus

12.1. Klient vastutab ainuisikuliselt registreerimisel sisestatud andmete õigsuse eest. Müüja ei vastuta ekslike ja/või valede andmete poolt põhjustatud tagajärgede eest.

12.2. Klient vastutab enda internetipoes tehtavate tegevuste eest.

12.3. Klient vastutab oma sisselogimisandmete salajas hoidmise eest. Kui „REHVID123.EE“ poolt pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kellel on ligipääs Kliendi kontole, loetakse tema poolt tehtavad toimingud ja ostud Kliendi poolt tehtud ostudeks.

12.4. Müüja ei vastuta mistahes tagajärgede eest, mille on põhjustanud Kliendi poolne Ostutingimuste lugemata jätmine või mõistmine, kuigi Kliendile on antud võimalus sellega tutvumiseks.

12.5. Kui „REHVID123.EE“ internetipoes on linke, mis viivad teistele lehekülgedele, ei vastuta Müüja seal leiduva sisu või seal tehtavate toimingute ees. Müüja ei esinda, teeninda ega halda teiste firmade või isikute huve.

12.6. Õnnetusjuhtumi korral hüvitab õigusrikkuja teisele poolele otsese kahju.

13. Müüja turundustegevus

13.1. Müüja võib enda äranägemise järgi internetipoes „REHVID123.EE”. erinevaid kampaaniaid ja pakkumisi läbi viia.

13.2. Müüjal on õigus ühepoolselt ja ilma ettehoiatamata lõpetada allahindluse pakkumine ning soodushinnaga toodete müük.

14. Informatsiooni vahetamine

14.1. Müüja saadab tellimuste ja teiste asjadega seonduvad sõnumid registreerimisel kasutatud e-posti aadressile.

14.2. Klient esitab Müüjale päringuid või küsimusi läbi „Kontakt“ lehel toodud võimaluste.

15. Lõppsätted

15.1. Siin kirjas olevad Ostutingimused on koostatud vastavalt Leedu Vabariigis kehtivatele seadustele.

15.2. Siin kirjas olevatele tingimustele kehtib Leedu Vabariigi seadusandlus.

15.3. Kõik käesolevatest tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled siiski kokkuleppele ei jõua, lahendatakse vaidlusi Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.